Wizytówka pracownika Politechniki Rzeszowskiej

Dane personalne

dr hab. Artur Woźny

Dane z Bazy ekspertów Politechniki Rzeszowskiej:

Informacje w bazie Nauka Polska / Ludzie Nauki

Życiorys naukowy

Posiadane dyplomy, stopnie naukowe

15 grudnia 2020 r.

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Wydział Zarządzania

Politechnika Częstochowska

Na podstawie całościowego dorobku i monografii habilitacyjnej: Woźny A., Ewakuacja jako element zarządzania bezpieczeństwem w świetle badań nad organizacją próbnych ewakuacji w placówkach oświatowych i uczelniach wyższych, monografia, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2019, ISBN: 978-83-7193-9695-1.

9 stycznia 2012 r.

Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii.

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Tytuł rozprawy: „Na Posterunku”. Konspiracyjne pismo rzeszowskich struktur Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej 1941-1944

 2010 r.

Studia podyplomowe: zarządzanie w sytuacjach szczególnych

Politechnika Rzeszowska

2006 r.

Studia podyplomowe: zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Politechnika Rzeszowska

2003 r.

Studia podyplomowe: zarządzanie firmą i administracją

Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie

2000 r.

Studia podyplomowe: zarządzanie oświatą

Politechnika Rzeszowska

1984 r.

             

Magister

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie

Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu

2017-nadal

Zakład Nauki o Bezpieczeństwie

Wydział Zarządzania

Politechnika Rzeszowska

2010-2017 r.

Zakład Nauk Humanistycznych

Wydział Zarządzania

Politechnika Rzeszowska

2009-2017 r.

Centrum Studiów Podyplomowych

Wydział Zarządzania

Politechnika Rzeszowska

2009-2010 r.

Dyrektor

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chmielniku

2005-2010 r.

Wykładowca na podstawie umowy o dzieło

Zakład Nauk Humanistycznych

Politechnika Rzeszowska

1986-2009 r.

Nauczyciel

Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie

1984-1986 r.

Nauczyciel

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

1984 r.

Nauczyciel

III Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

Posiadane uprawnienia

Główny specjalista BHP

Uzyskane na podstawie:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 109, poz. 704 z późn. zm.)

Inspektor PPOŻ

Uzyskane na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 1964 z późn. zm.)

Mistrz w zawodzie wulkanizator

Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989,  tekst jednolity: Dz. U. Z 2002r Nr  112, poz. 979, z późn. zm. Dz. U. z 2003 Nr 137, poz. 1304, Dz. U. z 2009 Nr 6, poz.33, Dz. U. z 2011 Nr 207, poz. 1230, Dz. U. z 2011 Nr 205, poz. 1206

Wybrane osiągnięcia naukowo-badawcze

Atutem działalności naukowo-badawczej w głównej mierze są efektywne wdrożenia i aktywności, jakie zostały dokonane:

 • W latach 2017-2020 (nadal) r. – pełnienie funkcji recenzenta zeszytów naukowych „Quality Production Improvement” (e-ISSN 2544-2813).
 • Przygotowania scenariusza ćwiczeń pożarowych i ewakuacyjnych w firmie Handlopex SA w Rzeszowie w dniach 22-24.05.2018 r. wraz z Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.
 • Wdrożenie metody 5 minut dla bezpieczeństwa (wszystkie filie Handlopex SA).
 • Opracowanie i wdrożenie spersonalizowanej karty oceny ryzyka zawodowego uzupełnionej o dodatkowe determinanty (wszystkie filie Handlopex SA).
 • Opracowanie i wdrożenie karty audytu w gabinetach stomatologicznych (4 gabinety stomatologiczne).
 • Kierownik międzynarodowego projektu badawczego Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej oraz Uniwersytetu w Trnawie.
 • Uczestnictwo w projekcie „The Green Car Project” obejmującym prace konstrukcyjno-wykonawcze układu hybrydowego z szeregowym spalinowo-
  -elektrycznym napędem hybrydowym.
 • Opracowanie i wdrożenie projektu elektrycznych wózków paletowych na terminalu przeładunkowym (podczas stażu w Schenker Sp. z o.o. Oddział Rzeszów).
 • Opracowanie projektu i wdrożenie systemu rozwiązań technicznych i ergonomicznych mających na celu doskonalenie procesu wytwarzania folii stretch. Efekty wdrożenia przyczyniły się do zwiększenia przychodów w skali roku o ok. 8,5 mln zł (Zakład Produkcji Folii Efekt Plus Sp. z o.o.).

Aktywna współpraca z ponad 40 przedsiębiorstwami w zakresie BHP i ochrony ppoż. Wśród największych wyróżnić można: Schenker oddział Rzeszów, Handlopex S.A. 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję